Kako se koristiVrećica srećica?

Kartice su namijenjene djeci od 5 godina starosti. Gornje granice nema.

Podizanje samopouzdanja
100%
Razvijanje empatije
100%
Poticanje na razmišljanje
100%
kakoigrati1
kakoigrati2
kakoigrati3
01
samostalna_igra

Samostalna igra

02
igra_u_paru

Igra u paru

03
grupna_igra

Grupna igra

Namjena kartica je višestruka

Mogu se koristiti samostalno, u paru ili kao grupna igra. Evo nekoliko načina na koji se kartice mogu koristiti, a naravno, možete smisliti i vlastite načine njihove uporabe.

Izvlačenje afirmacija

Sretna misao

Memori igra

Izazov sreće

U vrećici ostavite samo sretne misli. Dijete svaki dan izvlači jednu misao i ponavlja ju kroz dan. Neka misao s kartice bude njegova zvijezda vodilja toga dana. Ako se kartice izvlače u razrednim odjeljenjima, svako dijete izvlači svoju sretnu misao za taj dan.

Dijete izvlači sretnu misao i nakon toga traži pripadajuću sretnu aktivnost. Prepoznat će ju po istom vizualnom motivu koji je na kartici (primjerice, misao s motivom leptira - aktivnost s motivom leptira). Misao izgovara naglas i nakon toga napravi zadatak koji piše na kartici sretnih aktivnosti.

Cilj ove memori igre je pronaći misao i pripadajuću aktivnost. Dobro izmiješajte kartice i posložite ih na površinu tako da su ilustracije i tekst okrenuti licem prema dolje. Igrač okreće dvije kartice, pazeći da svatko tko igra može vidjeti kartice. Ako slike preokrenutih kartica odgovaraju jedna drugoj i igrač pronađe sretnu misao kojoj odgovara sretna aktivnost, taj par kartica stavlja na stranu i odmah okreće druge dvije karte. Dokle god igrač uspijeva okrenuti par karata koje pristaju jedna drugoj, dotle ima pravo okretati karte. Čim okrene dvije karte koje ne čine par, nastavlja drugi igrač. Pobjednik je onaj tko pronađe više parova. Igrati se može sa svih 25 parova ili manje. Druga varijanta memori igre je da se par može uzeti tek kad se ispuni zadatak koji je napisan na kartici aktivnosti.

Dijete odabere jednu ili više sretnih misli koje ponavlja tijekom dana i prije spavanja ih pokuša izreći napamet.