Kako se igrajuSUPERJUNACI?

Namjena superkartica je višestruka.

Mogu se koristiti samostalno, u paru ili kao skupna igra.
Evo nekoliko načina na koji se kartice mogu koristiti, a naravno, kao i kod Vrećice srećice, možete smisliti i vlastite načine igre, zabave i učenja.

Budi šef svojim emocijama
100%
Oslobodi svoje supermoći
100%
Postani svoj superjunak
100%
01
samostalna_igra

Izazov dana (1 igrač)

Igrač raspoređuje proizvoljan broj kartica kartica superjunaka po površini tako da su ilustracije i tekst okrenuti licem prema gore. Kartice ljutilice posložene su jedna na drugu i okrenute licem prema dolje. Igrač izvlači jednu karticu ljutilicu i odabire karticu superjunaka uz čiju bi pomoć najlakše odradio određeni izazov.

Igrač može iz kompleta SOS kartica odabrati aktivnost koja mu najviše može pomoći pri rješavanju izazova opisanoga na kartici ljutilici.

02
igra_u_paru

Igra u paru (2 igrača)

Kartice se dijele tako da svakom igraču pripadne 11 kartica superjunaka. U sredinu se stave kartice ljutilice tako da su ilustracije i tekst okrenuti licem prema dolje. Igrači naizmjence izvlače kartice ljutilice. Jedan igrač čita situaciju s kartice ljutilice, a drugi bira jednu od kartica superjunaka koje je dobio te objašnjava kako bi ju upotrijebio za rješavanje situacije opisane na kartici ljutilici. Nakon što igrači odaberu i iskoriste jednu od svojih kartica superjunaka, odlažu ju sa strane te ju više ne mogu odabrati da bi riješili druge izazove.

Igra se dok igrači ne iskoriste sve kartice superjunaka i kartice ljutilice.

03
grupna_igra

Skupna igra

Igrači međusobno dijele kartice superjunaka tako da ih svatko dobije jednak broj. Višak kartica superjunaka odlaže se sa strane. U sredinu se smještaju kartice ljutilice. Jedan igrač izvlači karticu ljutilicu iz kompleta te naglas s nje čita situaciju. Svi igrači zatim izabiru jednu od svojih kartica superjunaka za koju misle da može najbolje riješiti izazov opisan na kartici ljutilici. Svaki igrač objašnjava zašto je odabrao određenu karticu superjunaka. Ako igrač ne može sam smisliti odgovor, ostali mu igrači mogu pomoći. Nakon što igrači odaberu jednu od svojih kartica superjunaka, odlažu ju sa strane te ju više ne mogu izabrati za rješavanje drugih izazova. U sljedećem krugu drugi igrač izvlači karticu ljutilicu iz kompleta i naglas s nje čita situaciju te se tako igrači redom smjenjuju u izvlačenju i čitanju kartica ljutilica. Igra se dok igrači ne iskoriste sve dodijeljene kartice superjunaka. Nakon toga se sve kartice superjunaka mogu ponovno promiješati i podijeliti igračima te se igra potom može nastaviti dok se ne iskoriste sve kartice ljutilice.

04
samostalna_igra

Razredna igra

Učitelj/učiteljica odabire jednu karticu ljutilicu po svojoj želji, odnosno odabire situaciju koja se čini posebno korisnom za učenike.

Svaki učenik dobiva jednu karticu superjunaka.

Djeca se trebaju poistovjetiti sa superjunakom kojega su dobili i ponuditi rješenje za zadanu situaciju koje bi odabrao njihov superjunak.

05
igra_u_paru

Timska razredna igra

Učitelj/učiteljica odabire karticu ljutilicu, to jest situaciju koja se čini posebno korisnom za cijeli razred. Učenici su podijeljeni u skupine.

Svaka skupina dobiva jednak broj kartica superjunaka. Učenici po skupinama trebaju zajednički pronaći superjunaka koji bi najbolje riješio situaciju opisanu na kartici ljutilici, a učenik koji predstavlja svoju skupinu prezentira razredu kako bi njihov odabrani superjunak riješio zadanu situaciju.

06
grupna_igra

Igra uloga

Igra uloga korisna je metoda u radu s većom skupinom djece, a može se rabiti u razredu ili kao obiteljska igra. Nasumce izvucite karticu ljutilicu te izazov opisan na njoj postavite kao dramsku scenu. Podijelite uloge, a igrači neka odglume izazov opisan na kartici ljutilici. Više igrača može ući u iste uloge i dati svoj prijedlog kako bi riješili određeni izazov. Kroz igru uloga djeca mogu odglumiti negativan i pozitivan ishod situacije na kartici ljutilici, no važno je napomenuti da je osnovni cilj riješiti situacije opisane na karticama na konstruktivan i pozitivan način.

Igra uloga odlična je metoda koja djeci omogućuje da u zaštićenom kontekstu igre spontano izražavaju svoja emocionalna stanja te tako kroz interakciju s drugima sama dođu do odgovora i rješenja situacije. Tako se djeca osnažuju i pripremaju za realne životne situacije.

Mogućnosti korištenja kartica suneograničene.